birməsləkli


birməsləkli
sif. Eyni məsləkə mənsub olan, həmməslək.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.